Podpisywanie plików - kwalifikowany podpis elektroniczny

Utworzono: środa, 24, sierpień 2016 Poprawiono: środa, 24, sierpień 2016

Materiały na temat narzędzi służących do składania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronucznego.

 

 

Acrobat XI: podpisywanie dokumentów PDF