Testy pilota eKW część 2 - wasze opinie

Utworzono: wtorek, 17, maj 2016 Poprawiono: środa, 18, maj 2016

W dniach 16  -17 maja 2016 roku po raz drugi zostały przeprowadzone testy aplikacji EUKW w środowisku pilotażowym.  Testowana była aplikacja w wersji 3.0.1.135 z 12.05.2016 dostępna pod adresem https://pilot-branzowa-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/ ( logujemy się certyfikatem otrzymanym z MS ). Dostęp do aplikacji był możliwy po zainstalowaniu specjalnego certyfikatu służącego do logowania, który został udostępniony notariuszom przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikacja pilotowa - tak nas poinformował DIRS dostępna jest w środowisku produkcyjnym - a więc w tym, w którym wnioski elektroniczne będą składane od 1 lipca 2016. W testach z naszej strony wzięło udział 112 klientów, którzy wysłali i złożyli ponad 1200 wnisków. Testy przeprowadzane były w godzinach 9.00 - 16.00 - a więc w godzinach urządowania kancelarii.

Mocne i słabe strony aplikacji EUKW wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 Mocne strony aplikacji EUKW

- Aplikacja działała stabilnie i wiekszość jej funcji działała zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną przez producenta ( nie zaobserwowaliśmy dłuższych niż 10 minut przerw w funkcjonowaniu aplikacji),

- Przebiegi funkcjonalne żadań opisane w dokumentacji działały poprawnie

- Szata graficzna i interface użytkownika jest czytelny.

 

 Słabe strony aplikacji EUKW

- Podstawową słabą stroną jest kompletny brak porządnej pomocy i wsparcia ze strony MS dla użtkownika ( pomimo dostępnego w głownym menu po zalogowaniu linku  "Pomoc" umieszczony pod wkazanym łączem dokument nie zawiera żadnych informacji )

- Opublikowana dokumentacja użytkownika jest niewystarczjąca nie wyjaśnia ona procesów, skupia się jedynie na suchym przestawieniu ekranów kolejnych aplikacji.   ( link do dokumentacji znajdziecie na stronie http://notariat.pl/program-notaris/notaris-ekw-testy )

- Komponenty aplikacji EUKW służące do podpisu elektronicznego obslugują poprawnie śwodowisko MS Windows 7, 8 i 10 nie obsługują środowiska Mac OS i Linux

- Aplikacja jest bardzo skomplikowana i mało intuicyjna.

- Do dnia dzisijszego nie zostały usunięte proste błędy zglaszane po pierwszych testach w styczniu 2016 roku.

Planowane testy środowiska produkcyjnego eKW

Utworzono: czwartek, 12, maj 2016 Poprawiono: piątek, 13, maj 2016

 

Departament Informatyki Rejestrów Sądowych ( DIRS ) poinformował już oficjalnie, że wprowadzone zostały drobne zmiany w schemacie przekazywania wniosków do eKW. Uwzględnione zostały uwagi notariuszy w sprawach dotyczących wprowadzania udziałow we wnioskach do eKW. Poprawka ta ma na celu weryfikację wprowadzania udziałów w poszczególnych żądaniach.

W dniach: 16-17 maja 2016 r. zaplanowany został kolejny test aplikacji eKW. Powyższy test będzie ostatnim testem w środowisku produkcyjnym. Test przeprowadzony zostanie na aplikacji docelowej (środowisko produkcyjne), czyli aplikacji rzeczywistej, a nie testowej, tzn. na środowisku, w którym przekazywać będziemy wnioski wieczystoksięgowe od dnia wejścia w życie takiego obowiązku. W czasie testu notariusze nie powinni używać certyfikatu testowego.

Testy docelowego środowiska eKW prowadzone mogą być:

  • w godzinach od 9.00 do 18.00 (w pozostałych godzinach aplikacja może nie działać),
  • przez notariuszy posiadających ważne certyfikaty produkcyjne nadane do wyszukiwania ksiąg wieczystych (są to inne certyfikaty niż certyfikaty testowe),
  • pod adresem: https://pilot-branzowa-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/ do etapu składania wniosku.

W czasie testów będzie możliwe przygotowywanie wniosków i ich weryfikacja, należy przy tym używać prawdziwych numerów ksiąg wieczystych. W trakcie testów nie będzie natomiast możliwe składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (funkcjonalność będzie zablokowana na poziomie apkiacji eKW). Naciśnięcie przycisku „Złóż wniosek” nie spowoduje właściwej akcji, aczkolwiek notariusze otrzymają powiadomienia o złożeniu wniosku i zarejestrowaniu go w centralnym repertorium (numer RepC) , natomiast nie zamieszczą się wzmianki i wniosek nie zostanie przekazany do sądu.

W interesie środowiska notarialnego leży wykorzystanie możliwości przetestowania końcowej, a więc rzeczywistej, a nie tylko testowej wersji aplikacji eKW i sprawdzenie jej funkcjonalności oraz wydajności.

Ostateczne potwierdzenie terminu przeprowadzenia testu nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni.

 

 

 

 

eKW przerwa techniczna do 01.04.2016

Utworzono: czwartek, 24, marzec 2016 Poprawiono: piątek, 13, maj 2016

W dniach od 23.03 do 01.04.2016 Ministerstwo Sprawiedliwości z przyczyn technicznych wyłączało aplikację testową pod adresem https://branzowa-test-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/menu.do

 

Testy pilota eKW - wasze opinie

Utworzono: poniedziałek, 21, marzec 2016 Poprawiono: poniedziałek, 21, marzec 2016

W dniach 21  - 22 marca 2016 roku prowadzone są testy pilota aplikacji eKW przygotowanej przez MS. Notariusze otrzymali specjalny adres strony pilotowej, na której należy zalogować się przy użyciu certyfikatu rozsyłanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W serwisie pilotowym można składać wnioski powołując się na rzeczywiste numery KW. Testowanie instancji pilotażowej ma na celu weryfikację wydajności systemu. Na naszej  społecznościowej stronie https://www.facebook.com/notariatPL/ zbieramy Wasze opinie o testach.

 

Wnioski do eKW od 01 lipca 2016

Utworzono: czwartek, 17, marzec 2016 Poprawiono: czwartek, 17, marzec 2016

Dzisiaj została uchwalona ustawa  - o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. „Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca  2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4-14 i 16 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.” W praktyce to oznacza, że data obowiązku składania elektronicznych wniosków do KW przez notariuszy, komorników i naczelników urzędów skarbowych prawdopodobnie zostanie zmieniona na 1 lipca  2016. r. Szczegóły projektu  Źródło Sejm RP