Samorząd notarialny w Polsce skład IX kadencji 2015-2018

Utworzono: wtorek, 21, kwiecień 2015 Poprawiono: wtorek, 21, kwiecień 2015

Samorząd notarialny w Polsce skład IX kadencji 2015-2018

8 kwietnia 2015r., rozpoczęła się IX kadencja Krajowej Rady Notarialnej, która ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Prezes Krajowej Rady Notarialnej – Mariusz Białecki, notariusz Izby Notarialnej w Warszawie,
 • Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej – Elżbieta Rączkowska-Martyn, notariusz Izby Notarialnej we Wrocławiu,
 • Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej – Jacek Wojdyło, notariusz Izby Notarialnej w Katowicach,
 • Skarbnik - Zbigniew Popłonkowski, notariusz Izby Notarialnej w Łodzi,
 • Sekretarz KRN - Magdalena Chyła, notariusz Izby Notarialnej w Gdańsku,
 • Rzecznik Dyscyplinarny WSD – Krzysztof Młynarski, notariusz Izby Notarialnej w Lublinie,
 • Rzecznik Prasowy KRN - Barbara Nintza, notariusz Izby Notarialnej w Szczecinie,
 • Członek KRN – Maciej Chojnacki, notariusz Izby Notarialnej w Poznaniu,
 • Członek KRN – Krzysztof Czaplicki, notariusz Izby Notarialnej w Białymstoku,
 • Członek KRN - Paweł Czubik, notariusz Izby Notarialnej w Krakowie,
 • Członek KRN - Bernadetta Michalczyk-Łuczak, notariusz Izby Notarialnej w Rzeszowie.

Nowej Radzie składamy gratulacje i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz samorządu notarialnego

 

Składy pozostałych rad wybranych w 2015 roku:

Szczecin: not. Roman Czernikiewicz - Prezes, not. Maria Olszewska - Wiceprezes, not. Beata Bałaban, not. Wiesława Górecka, not. Marzanna Korolewicz, not. Mirosława Kowalik, not. Dobrosława Kuniewicz, not. Leszek Pietrakowski, not. Ryszard Szałachowski

Gdańsk: Prezes Rady Adam Wasak – notariusz w Gdańsku, Wiceprezes Rady Danuta Wandiuk – notariusz w Bydgoszczy, Członkowie Rady Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie, Wacław Jankowski – notariusz w Brodnicy, Anna Kelpin – notariusz w Wejherowie Alicja Lehmann – notariusz w Bydgoszczy, Tadeusz Milan-Szymański – notariusz w Grudziądzu, Katarzyna Ogonowska – notariusz w Gdańsku, Ewa Panc – notariusz w Gdańsku, Michał Turek – notariusz w Żninie, Grażyna Wojtowicz – notariusz w Gdańsku

Białystok: Prezes – not. Jerzy Kruszyński (Grajewo), Wiceprezes – not. Barbara Motal-Filipczuk, (Białystok) Członkowie: not. Beata Duczmalewska (Kętrzyn), not. Bogumiła Jolanta Machłajewska (Olsztyn), not. Małgorzata Orzel (Białystok), not. Irena Prytulak (Ostrołęka), not. Danuta Wiesława Raduszewska (Nidzica) ,not. Alina Sikorska (Białystok), not. Krzysztof Sławomir Tertel (Pisz), Rzecznik Dyscyplinarny not. Artur Gryczko (Olecko), Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego not. Grażyna Domanowska-Cybulska (Białystok), Sąd Dyscyplinarny not. Tomasz Abramczyk (Wyszków), not. Janusz Paweł Antonik (Gołdap), not. Zbigniew Bukowski (Maków Mazowiecki), not. Janusz Roman Dąbrowski (Białystok), not. Dorota Grabowska (Ostrów Mazowiecka), not. Bogusława Miecznik (Białystok), not. Bożenna Maria Mrozinkiewicz (Giżycko), not. Barbara Pełny (Łomża), not. Anatol Surowiec (Białystok)

Warszawa: Prezes Rady - Artur KĘDZIERSKI, Wiceprezes Rady - Krzysztof ŁASKI, Członkowie Rady: Jolanta BAREJ, Krzysztof BUK, Robert GILER, Sylwia KUBICKA, Jolanta Monika NIEDZIELA, Jarosław PLUTA, Ewa Helena SERAFIN, Ryszard STRZELCZYK, Tamara ŻURAKOWSKA

Łódź: Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusz Aleksander Szymański Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusz Aleksandra Chmiel Członkowie Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusz Jolanta Demczyszyn notariusz Włodzimierz Fijałkowski notariusz Waldemar Jeziorski notariusz Radosław Kaniecki notariusz Małgorzata Kowalczyk notariusz Janusz Kozłowski notariusz Maria Kubera-Chowańska notariusz Krystyna Majka notariusz Małgorzata Nierychła

Poznań: Prezes: Tadeusz Paetz, Wiceprezes: Michał Wieczorek, członkowie Rady: Maciej Celichowski, Maciej Fret, Sławomir Łakomy, Adriana Miśkiewicz, Małgorzata Muszalska, Andrzej Rataj, Aleksandra Romanowska, Krystyna Rzepa-Białczyk, Ryszard Stawowy

Wrocław: not. Lech Borzemski (Wrocław) - Prezes, not. Barbara Winiarska (Brzeg) , Wiceprezes not. Irena Bartoszewicz (Opole), not. Maria Dworak (Jelenia Góra), not. Dorota Kuzebska (Opole), not. Jolanta Ołpińska (Wrocław), not. Anna Sarecka (Oleśnica), not. Radosław Stępniak (Lubin), not. Anna Szerer (Wałbrzych) not. Teresa Wołyniec (Legnica), not. Winicjusz Wójcikiewicz (Świdnica)

Katowice:  not. Adam Sadowski - Prezes, not. Renata Ciastoń - Wiceprezes, not. Krzysztof Gielniewski ,not. Marcin Gregorczyk, not. Justyna Jaros, not. Szymon Kołodziej, not. Wojciech Małachowski, not. Przemysław Michalewicz, not. Ewa Niedziałkowska, not. Dagmara Skowrońska, not. Marcin Truszkowski

Kraków: Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie Not. Krzysztof Maj, Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie : Not. Sylwia Jankiewicz, członkowie Rady Izby Notarialnej w Krakowie: Not. Beata d`Obyrn, Not. Joanna Greguła, Not. Dariusz Kot, Not. Jadwiga Krupa, Not. Grażyna Magdziarz, Not. Andrzej Polański, Not. Andrzej Sebastyanka, Not. Agnieszka Sielska, Not. Adam Ziomek,

Rzeszów: Prezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie Not. Ryszard Szewczyk, Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie Not. Małgorzata Szara, członkowie Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie Not. Halina Chojnacka, Not. Elżbieta Goraj, Not. Anna Heleniak, Not. Agnieszka Kędzior-Plaskacz, Not. Elżbieta Kula, Not. Bogumił Gazda, Not. Wojciech Królikowski, Przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej Not. Bernadetta Michalczyk-Łuczak

Lublin: not. Jarosław Lewkowicz (Chełm) - Prezes, not. Iwona Wach (Lublin) - Wiceprezes, członkowie Rady Izby Notarialnej: not. Agnieszka Jażdżyk (Radom), not. Dagmara Konopka (Lublin), not. Monika Lechowicz (Warka), not. Teresa Maślak (Lublin), not. Małgorzata Sierocka (Lublin), not. Beata Słowikowska (Lublin), not. Joanna Szymoniak (Puławy), not. Małgorzata Wojtaszek (Świdnik), not. Marcin Wysocki (Świdnik).

 

 

Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

Utworzono: piątek, 17, kwiecień 2015 Poprawiono: piątek, 17, kwiecień 2015

W 2014 r. w Polsce 63,0 % osób w wieku 16-74 regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu (wobec 59,9 % w roku poprzednim). W 2013 r. w Unii Europejskiej odsetek regularnych użytkowników Internetu wynosił 72 % (o 2 p. proc. więcej niż przed rokiem). Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

weforum-logo.2x

Podczas użytkowania Internetu w celach komunikacyjnych najczęściej wykonywaną czynnością było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. W 2014 r. z tej formy komunikacji internetowej korzystało 52,9 % badanej populacji. Drugą najczęściej wykonywaną za pośrednictwem Internetu czynnością było wyszukiwanie informacji o towarach i usługach – korzystało z niej ponad 50 % osób w wieku 16-74 lata.

Zobacz więcej ...

Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa - raport z badania wizerunkowego

Utworzono: piątek, 17, kwiecień 2015 Poprawiono: piątek, 17, kwiecień 2015

Na zlecenie Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego profesor Stanisław Jędrzejewski i dr Andrzej Olszewski przeprowadzili badanie wizerunkowe pt.  „Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa”.

Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Jego celem była identyfikacja czynników determinujących wizerunek notariusza jako przedstawiciela  grupy zawodowej oraz ocena jakości usług świadczonych przez kancelarie notarialne. Kolejnym wyzwaniem, było określenie oczekiwań społecznych wobec zawodu notariusza oraz waloryzacja postaw społecznych wobec stereotypów związanych z profesją notarialną.

Więcej informacji na stronie fundacji

 

Notariusz będzie składał elektroniczne wnioski do sądów

Utworzono: poniedziałek, 09, luty 2015 Poprawiono: poniedziałek, 09, luty 2015

Dnia 15 stycznia 2015 r Sejm RP przyjął tekst ustawy po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w tym ustawy o księgach wieczystych i ustawy prawo o notariacie

Poniżej cytujemy najważniejsze zmiany dotyczące zawodu notariusza.

„Art. 6264 . § 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. § 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w postaci elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis. § 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynności notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do poprawienia lub uzupełnienia wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.”;

 

po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: „Art. 37a. Rada izby notarialnej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Notarialnej aktualne informacje o notariuszach oraz zastępcach notarialnych. Informacja obejmuje imię i nazwisko notariusza lub zastępcy notarialnego, właściwą izbę notarialną, datę i numer decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu.

 

po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: „Art. 41a. § 1. Krajowa Rada Notarialna na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb notarialnych, prowadzi w systemie teleinformatycznym listę notariuszy oraz zastępców notarialnych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę notarialną, datę i numer decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o zawieszeniu w czynnościach zawodowych.

 

Krajowa Rada Notarialna zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji notariuszy i zastępców notarialnych. § 3. Krajowa Rada Notarialna zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 1, uwzględniając zgodność z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz 13 zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

 

w art. 92: a) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.”, b) po § 4 dodaje się § 41 w brzmieniu: „§ 41 . Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.”.

 

Źródło: Sejm RP http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2544_u/$file/2544_u.pdf

 

 

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe wprowadzi ustawa, którą w tym tygodniu powinien uchwalić Sejm.

Utworzono: wtorek, 02, grudzień 2014 Poprawiono: wtorek, 02, grudzień 2014

Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych ma zwiększyć i ułatwić dostęp obywateli i uprawnionych podmiotów do ksiąg wieczystych poprzez udostępnienie drogą elektroniczną informacji zawartych w centralnej bazie. Nowa ustawa wprowadzi obowiązek składania wniosków o wpis drogą elektroniczną. Umożliwi też automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Składający wniosek musi posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie wie­czystoksięgowe.

Użytkownikiem tego konta może być tylko osoba fizyczna. W pierwszym etapie wdrażania nowych regulacji będzie to notariusz, komornik sądowy lub naczelnik urzędu skarbowego jako organ egzekucyjny.

Przewiduje się obligatoryjne założenie kont użytkowników dla wszystkich podmiotów, które będą miały obowiązek składania wniosków za pośrednictwem systemu informatycznego.

Zasady zakładania i obsługi kont określi minister sprawiedliwości. Czytaj więcej: